Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"

En liten bildberättelse från Borgs by, S:t Knuts kapell och Gråborg den 17 februari 2019.