Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"

Himmelsberga julmarknad - ett litet bildpotpurri.