Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"

En tidig morgonpromenad i Kalmar 20181202.