Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"

Karlstad 12-13 oktober 2017, det blev en lyckad utflykt.