Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"

Ödehus i Mittlandsskogen på Öland - senaste hyresgästen flyttade ut på 1940-talet.