Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

En bildpresentation av Lindberggården och Lovisatorpet med tillhörande kvarn. Ägs av hembygdsföreningen i Algutsrum.