Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Några bilder från ett besök i Forsakar den 23 augusti 2018.