Björn Sandström
"Den bästa kameran är den du bär med dig" eller "du kan aldrig ha för många kameror".

Någon närmare förklaring eller beskrivning tror jag inte är nödvändig, bilderna talar för sig själv.