Björn Sandström
"Den bästa kameran är den som du bär med dig"Paul Butterfield - i salig åminnelse - 1985.

Clash 1985.

Johnny Winter 1985

Alarm 1985.